Personeels- en salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is voor de meeste ondernemers geen alledaagse bezigheid en vraagt al snel de nodige kennis van wet- en regelgeving. U hebt als ondernemer uw tijd, energie en aandacht nodig voor het drijven en uitbouwen van uw onderneming; logisch dat u dan geen tijd meer hebt om op de hoogte te blijven van alle mogelijkheden en wijzigingen op loontechnisch gebied.

De personeels- en salarisadministratie is een zeer gevoelig onderdeel van het administratieve proces in uw onderneming. Elke werknemer stelt het op prijs dat het salaris is verwerkt conform de wettelijke regels en dat het tijdig op de rekening staat. Te laat uitbetaalde salarissen of onjuiste betalingen als gevolg van berekeningsfouten, leiden veelal (terecht) tot onvrede en irritatie bij werknemers.

De Jel adviseurs is u graag van dienst en neemt u de zorg voor de volledige salarisadministratie graag uit handen. Wij bieden u en uw personeel kwaliteit, continuïteit en discretie. Wij leveren maatwerk, afgestemd op uw specifieke wensen.

Binnen de dienst salarisadministratie bieden wij u onder andere de volgende mogelijkheden:

 • het inrichten en/of begeleiden van de salarisadministratie
 • de periodieke salarisverwerking (voor nagenoeg alle bedrijfstakken)
 • variabele gegevens worden door u periodiek aangeleverd
 • toepassing van actuele fiscale en sociale wetgeving, CAO en pensioenreglementen
 • periodiek ontvangt u in ieder geval van ons (op papier en/of digitaal):
  - de salarisspecificaties
  - de betaallijst
  - de loonjournaalpost (desgewenst gesplist naar afdeling)
  - de aangifte loonheffingen
 • de maandelijkse controle op de verwerkte gegevens en output
 • het jaarwerk (jaaropgaven werknemers, jaaropgaven t.b.v. instanties,
  output t.b.v. de jaarrekening)


De Jel adviseurs is u eveneens graag van dienst, als het gaat om:

 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • het beoordelen van secundaire (fiscale) arbeidsvoorwaarden;
 • het geven van personeelsadviezen
 • het maken van bruto-netto/netto-brutosalarisberekeningen (ook proforma's)
 • het berekenen van loonkosten per uur
 • het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen
 • het verzorgen van aan- en afmelding van werknemers bij pensioenfonds,
  verzekeraar, Arbodienst
 • het begeleiden van controles van Belastingdienst, Bedrijfsvereniging en pensioenfondsen
 • het invullen van statistieken, enquètes en dergelijke
 • het aanvragen van subsidies

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook bellen of e-mailen.