Particulieren

Dat elke burger geacht wordt de wet te kennen, is op het gebied van belastingwetgeving meer utopie dan realiteit. Ondanks alle pogingen van de wetgever is de Nederlandse belastingwetgeving er door de jaren heen niet eenvoudiger op geworden. De vele wijzigingen in de wetgeving volgen elkaar snel op. De rol van de belastingadviseur als deskundige belangenbehartiger wordt steeds belangrijker. Een toenemend aantal particulieren doet derhalve een beroep op fiscalisten.
Bij ons, fiscalist voor Papendrecht en omstreken, bent u aan het goede adres.

De Jel adviseurs is u graag van dienst bij:

  • het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
  • de aanvraag of wijziging voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
  • het verzorgen van aangifte erf- en/of schenkbelasting
  • het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
  • overige (fiscale) advisering

Tarief voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting

In principe werken wij met tarieven op uurbasis, die voor belastingwerkzaamheden variëren, afhankelijk van de aard en de zwaarte van de werkzaamheden. De Jel adviseurs hanteert voor particulieren een vast tarief voor het verzorgen van een 'standaard' aangifte inkomstenbelasting. Er is sprake van een standaard aangifte als maximaal vier componenten op het aangiftebiljet van toepassing zijn, zoals een aangifte met inkomsten uit dienstbetrekking(en), de eigen woning en persoonsgebonden aftrek.

Het particulierentarief geldt per aangifte, waarbij aangiften van 'fiscale partners' worden gezien als één aangifte. Daarnaast geldt een toeslag bovenop het vaste tarief voor onder meer het verzorgen van uitgebreide trancheberekeningen (waaronder berekening reserveringsruimte voorgaande jaren) i.v.m. aftrek lijfrentepremies, het verzorgen van berekening(en) m.b.t. de eigenwoningreserve c.q. eigenwoningschuld i.v.m. aan/verkoop eigen woning en bijvoorbeeld het verzorgen van aanvragen/wijzigingen van diverse toeslagen.

Tarieven voor het verzorgen van uitgebreidere aangiften inkomstenbelasting zijn eveneens op aanvraag verkrijgbaar.

Procedure voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting

Voor het verzorgen van uw belastingaangifte is het van belang dat alle benodigde gegevens worden geïnventariseerd. Na onze kennismaking verzoeken wij u dan ook onze 'checklist aangifte IB' volledig in te vullen en samen met de benodigde (bewijs)stukken bij ons aan te leveren. Het spreekt voor zich dat de door u aangeleverde informatie volledig en zonder voorbehoud dient te zijn. Aanlevering kan geschieden via (elektronische) post of afgifte op ons kantooradres.

Na ontvangst van alle benodigde gegevens, kunnen wij uw belastingaangifte invullen. Mochten wij nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan nemen wij uiteraard contact met u op.

Wat u van ons verwachten mag

  • het opnemen van uw aangifte in onze uitstelregeling;
  • de optimalisatie van uw fiscale positie, wat betekent dat wij bij fiscale partners rekening houden met een optimale procentuele toerekening van inkomens- en vermogensbestanddelen box 1, 2 en 3, zodat u per saldo zo min mogelijk inkomstenbelasting betaalt;
  • een helder overzicht van de te verwachten aanslagen en eventuele toelichting hierop;
  • de controle op juistheid van ontvangen aanslagen en registratie hiervan

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook bellen of e-mailen.