Links

OVERHEID

Belastingdienst.nl Uitgebreide informatie van de Belastingdienst
Overheid.nl Het startpunt voor informatie van de overheid
Ministerie EZ Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën
Ministerie van SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
BEROEPSORGANISATIES

RB Het Register Belastingadviseurs
NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

 
ALGEMEEN

Check btw-nummer Controleren van een (EU) btw-nummer via de Europese Commissie
Zoekhulp belastingdienst Zoekhulp betalingskenmerk en aangifte-, aanslag-
of beschikkingsnummer
Agentschap NL Agentschap voor duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en samenwerken 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
Kadaster Het Kadaster
KvK Kamer van Koophandel
RDW Rijksdienst voor het Wegverkeer
MKB-Nederland Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
SVB Sociale Verzekeringsbank
Waarderingskamer Alle over de Wet WOZ en de Waarderingskamer