Interimmanagement

De Jel adviseurs is een allround dienstverlener op het gebied van financieel interimmanagement en detachering. Of het nu gaat om tijdelijke vervanging van uw personeel, extra ondersteuning, speciale projecten of extra benodigde expertise, bij ons bent u aan het juiste adres.

Op interimbasis kunnen wij u invulling bieden voor onder andere de volgende functies

  • (assistent-)controller
  • hoofd administratie
  • administrateur

Wij bieden een breed pakket aan financiële diensten op het gebied van management consultancy, administratieve organisatie, financiële administratie en belastingen.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om kwaliteit te leveren en te garanderen. Naast onze eigen kennis en ervaring kunnen wij putten uit een uitgebreid netwerk van georganiseerde en zelfstandige interimmanagers, allen met een ruime ervaring die regelmatig functies vervullen in het midden- en hoger kader.

Om een goede invulling, continuïteit en kwaliteit van de opdrachtuitvoering te garanderen, wordt samen met u een inventarisatie gemaakt, die uitmondt in een heldere probleemstelling en formulering van de opdracht alsmede het vaststellen van de doelstellingen en taken van de interimmanager. Vervolgens stellen wij een kandidaat aan u voor door middel van een uitgebreid curriculum vitae, een begeleidende brief waarin duidelijk de ervaring van de kandidaat en specifiek aanwezige kennis voor het optimaal uitvoeren van de omschreven taken worden uitgelicht, en een kostenindicatie. De volgende logische stap is een kennismakingsgesprek met de kandidaat. Wanneer u vervolgens besluit met ons in zee te gaan, zal de opdracht worden verwoord in een contract.

Tussentijdse evaluatie bij de uitvoering van de opdracht en toetsing van de geformuleerde doelstellingen is voor ons vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt uiteraard voor een afsluitende evaluatie.

Een tevreden opdrachtgever is onze beste reclame en de basis waarop De Jel adviseurs bouwt en wil blijven bouwen.

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook bellen of e-mailen.