Informatie

De Jel adviseurs is onder meer gecertificeerd lid van het Register Belastingadviseurs (RB) en hanteert de Algemene Voorwaarden van deze beroepsvereniging. Onze voorwaarden zijn te downloaden onder Algemene Voorwaarden.

Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.400 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met de overheid en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

Wij zijn bij de uitoefening van ons beroep gehouden aan de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze wetten worden nader toegelicht onder Verplichting tot identificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties.

Tevens treft u onder deze kop onze disclaimer aan.