Financieel

Inzicht geven in de stand van zaken van uw onderneming is het belangrijkste onderdeel van onze diensten op financieel vlak. Door het verzorgen van tussentijdse rapportages en de jaarrekening krijgt u een helder beeld van uw situatie. Wij stellen niet alleen uw cijfers op, maar beoordelen en analyseren deze ook in een breder geheel. Tussen onderneming/ondernemer en privé, tussen verleden en heden, enz. Ook geven wij aanbevelingen voor de toekomst (begrotingen en prognoses, anticiperend op ontwikkelingen).

Onze financiële diensten zijn ruwweg onderverdeeld in drie werkterreinen, namelijk:

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook bellen of e-mailen.