Estate planning

Estate planning of nalatenschapsbelasting is een uitbreiding van financiële planning en is gericht op vermogensbehoud enerzijds en het gestructureerd en zo gunstig mogelijk overdragen van dat vermogen aan de volgende generatie anderzijds.

De definitie van estate planning volgens mr. Cees Baard: 'Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.'

De basis van estate planning ligt in het civiele recht en in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omgang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al snel gecompliceerd. Daar komt het fiscale recht nog bij: de inkomstenbelasting, de erf- en schenkbelasting en de overdrachtsbelasting.
Wij beschikken over grondige kennis van de rechtsgebieden die voor estate planning van belang zijn.

De Jel adviseurs is u graag van dienst bij de volgende niet-limitatieve werkzaamheden:

  • keuze, invulling of wijziging huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden
  • keuze, invulling of wijziging samenlevingsovereenkomst
  • keuze, invulling of wijziging testament
  • aangifte erf- en schenkbelasting
  • schenkingsadvies
  • schenkingsplannen
  • bedrijfsopvolging
  • boedeladvies

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier . U kunt ons ook bellen of e-mailen.