Administratieve dienstverlening

Het is voor een ondernemer een wettelijk vereiste een administratie te voeren. Deze plicht wordt veelal ervaren als een noodzakelijk kwaad. Toch is dit een belangrijke activiteit; een goed gevoerde administratie staat namelijk ten dienste van de ondernemer en kan dienen als geheugensteun, sturingsmiddel van de onderneming, bewijsmiddel, verantwoordings- en controlemiddel, een middel voor de oordeelsvorming voor- en achteraf, en om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

De Jel adviseurs zorgt, indien u dit wenst, voor het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van de door u verstrekte gegevens. Doelstelling is het verkrijgen van informatie voor het besturen en het functioneren van uw onderneming alsmede de daarmee samenhangende verantwoording.

Op het gebied van administratieve dienstverlening, kunt u onder meer denken aan:

  • financiële ondersteuning en advisering
  • het inrichten en/of begeleiden van uw financiële administratie
  • het volledig of gedeeltelijk verzorgen van uw financiële administratie
  • het controleren van (onderdelen van) uw financiële administratie
  • het verlenen van administratieve bijstand (bijvoorbeeld bij ziekte of verlof van uw eigen personeel)


Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook bellen of e-mailen.